Właściwość terytorialna

Właściwym dla mnie rewirem komorniczym zgodnie z art 7 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29.08.1997r. ( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn zm) jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wołominie tj.

Kobyłka, Marki, Ząbki , Zielonka,

oraz gminy :

Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne,Radzymin, Strachówka, Tłuszcz Wołomin.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art 8 ust 5 ww ustawy, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.