Nieruchomości

 • [ 15 listopada 2019; 11:00; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niewydzielone należącej do dłużnika:Robert Smolarek położonej: 05-252 Dąbrówka, Dębowa, Ostrówek, dla której  SĄD REJONOWY W […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 10:00; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niewydzielone należącej do dłużnika:Bogdan Suk położonej: w miejscowości Czarna ul. Radzymińska 23, Gmina Wołomin, dla […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 11:30; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niewydzielone
  należącej do dłużnika:Krzysztof Żelazek położonej: 05-252 Dąbrówka, Ślężany,
  dla której  SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE IV WYDZIAŁ […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 12:00; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie ul.Prądzyńskiego 3A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działek ew. nr 124/1 i nr 125/1 o łącznej powierzchni 3800m2,  zabudowanej dwoma […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 10:30; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie, Prądzyńskiego 3A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rasztów, gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, działki ewidencyjne nr 2/1, […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 12:30; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niewydzielone należącej do dłużnika:Andrzej Remiszewski położonej: 05-254 Kuligów, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie IV […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 13:30; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie ul.Prądzyńskiego 3A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łosie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 989/4, 1083/1, […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 14:00; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego  w WołominiePrądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego niewydzielonego  należącego do dłużnika:Kamila Reńska położonego: 05-230 Kobyłka, Duńska 14/5, dla którego  Sąd Rejonowy w […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 14:30; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:Robert Jarek położonego: 05-200 Wołomin, Kolejowa 19/3, dla którego  Sąd Rejonowy w […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 15:30; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niewydzielone należącej do dłużnika:Arkadiusz Sochacki położonej: 05-205 Klembów, Rasztów, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie […]

  czytaj całość
 • [ 15 listopada 2019; 15:00; 15:00; ] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego  w Wołominie Prądzyńskiego 3A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niewydzielone należącej do dłużnika:Arkadiusz Sochacki położonej: 05-205 Klembów, Rasztów 43, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie […]

  czytaj całość