Strona główna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

ARTUR KRÓLASIK

 Kancelaria  mieści się pod adresem :

ul. Wileńska 26(drugie piętro)

05-200 Wołomin

tel 022 7871003,  7789280, 7789310

fax.: 022 778 73 30

W celu uregulowania należności prosimy o kontakt

na adres mailowy: splaty@komornik-wolomin.pl

BANK: Bank BPH S.A. Oddział w Wołominie
NR KONTA: 79 1060 0076 0000 3260 0161 1413

NIP 118-153-98-54; REGON 141649837