Strona główna

W związku z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie nr 26/20 z dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020r. kontakt z interesantami zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.

W związku z powyższym zaleca się , aby wnioski oraz pisma przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego,

wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika.

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania informacji drogą telefoniczną, bądź mailową.

Treść zarządzenia Prezesa Sądu:

ALIOR BANK S.A.

22 2490 0005 0000 4530 9633 4072

ul. Piłsudskiego 63 05-200 Wołomin

tel 022 7871003,  7789280, 7789310

fax.: 022 778 73 30

W przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji organy egzekucyjne proszone są o kontakt

na adres mailowy: zbieg@komornik-wolomin.pl

W celu uregulowania należności prosimy o kontakt

na adres mailowy: splaty@komornik-wolomin.pl

NIP 118-153-98-54; REGON 141649837

Informujemy, iż Inspektorem Danych Osobowych zgodnie z polityką RODO jest:

Roman Kwieciński

e-mail wskazany do kontaktu z Inspektorem: iod.wolomin.005@komornik.pl