Archiwum kategorii: Aktualności

Informacja odnośnie ogłoszeń TABLICA.PL

UWAGA
Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu „Tablica.pl” ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie „http://www.licytacje.komornik.pl/”.
W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Opublikowano Aktualności |

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 9-16.
Kasa kancelarii czynna jest codziennie w godzinach 8-16.
Wnioski można złożyć w dni powszednie w godzinach 8-16, jak i za pośrednictwem poczty.
Kancelaria obsługuje również wnioski złożone za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego ( E-Sąd).
Informację o stanie zadłużenia oraz wszelkie inne pytania prosimy kierować  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty E-mail.

Opublikowano Aktualności |

Informacja dla Wierzycieli

Informuję, iż zgodnie z art 8 ust 5 ww ustawy, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Właściwym dla mnie rewirem komorniczym zgodnie z art […]

Opublikowano Aktualności |

EPU

Jesteśmy przygotowani do przyjmowania wniosków EPU
(Elektronicznego Postępowania Upominawczego)

Opublikowano Aktualności |