Informacja odnośnie ogłoszeń TABLICA.PL

UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu „Tablica.pl” ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie „http://www.licytacje.komornik.pl/”.

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.